1. აღნიშნული პროდუქტი ჩვენს კატალოგს დაემატა Wednesday 12 February, 2020.

    პარაზიტების საწინააღმდეგო

    ფასი:  30ლარი

    პარაზიტების საწინააღმდეგო ბიოპრეპარატები პროდუქტები შეიცავს ფერმენტების დიდ რაოდენობას, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავძლიოთ ბაქტერიალურ-ბიოლოგიური სისტემების ზრდა და კვლავწარმოქმნა. ბაქტერიებისა და პარაზიტების კუჭის სწრაფი კონტაქტი იწვევს უკანასკნელთა მოწამვლასა და სიკვდილს. აღნიშნული პრეპარატი არის ცხოველთა და ფრინველთა სადეზინფექციო საშუალება, რომელიც სპობს ცხოველებსა და ფრინველებზე არსებულ ნებისმიერი სახის პარაზიტს. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, დეზინფექციის ჩატარების პერიოდში ცხოველები და ფრინველები არ საჭიროებენს შენობიდან გაყვანას. არის ეკოლოგიურად სუფთა, უსაფრთხო, არ აზიანებს ფერმენტაციულ საფენს, აქრობს სუნს.
    განხილვა