1. აღნიშნული პროდუქტი ჩვენს კატალოგს დაემატა Wednesday 12 February, 2020.

    ფერმის სადენზიფექციო

    ფასი:  30ლარი

    ბიოპრეპარატები დეზინფექციისათვის ბიოლოგიური საშუალებები, რომლებიც წყვეტენ შენობების სათუთი და უსაფრთხო დეზინფექციის საკითხს და სპობენ ორგანული წარმოშობის გამჯდარ უსიამოვნო სუნს. აღნიშნული პრეპარატი გამოიყენება ცხოველთა და ფრინველთა ფერმების სადეზინფექციოდ. რაც ყველაზე მთავარია, დეზინფექციის დროს არ გჭირდებათ ცხოველების თუ ფრინველების გარეთ გამოყვანა, ვინაიდან პრეპარატი არის ბიო-უსაფრთხო ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმისთვის, მათ შორის ფერმენტაციული საგებისთვისაც კი. სპობს ცხოველთა და ფრინველთათვის მავნე მიკრობებს და ბაქტერიებს და აქრობს უსიამოვნო სუნს.
    განხილვა