1. აღნიშნული პროდუქტი ჩვენს კატალოგს დაემატა Wednesday 12 February, 2020.

    მილების საწმენდი

    ფასი:  150ლარი

    ბიოპრეპარატები მილების გაწმენდისათვის მთელი რიგი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, რომლებიც წარმოადგენენ მაღალტექნოლოგიურ, პროფესიონალურ, რბილი ხასიათის ზემოქმედების მქონე საპოხს მილსადენებში ნარჩენების დეგრადაციისათვის, მათ შორის ზეთის, ნავთობისა და ცხიმის მაღალი შემცველობისაც კი. სპობს უსიამოვნო სუნს მილებში.
    განხილვა