1. აღნიშნული პროდუქტი ჩვენს კატალოგს დაემატა Monday 27 November, 2017.

    ფერმენტაციული დასაგები ფხვნილი

    ფასი:  250ლარი

    ფერმენტაციული ქვესაგები ეს არის ინოვაცია აგრო სფეროში! საბოლოოდ დაისვენებთ ფერმის გამუდმებული წმენდისგან ფერმაში დაყრით ნახერხს, შემდეგ დააყრით ამ ფხვნილს. მიკრობაქტერიები მთლიანად აქრობს ცხოველურ ნარჩენებს. საერთოდ აქრობს სუნს. 10-12 თვე აქვს მოქმედება ერთხელ მოყრილ ფხვნილს. მინიმუმ 3 დღეში ერთხელ უნდა გადაუირიოთ ხოლმე ნახერხი. დანარჩენი ინფორმაცია იხილეთ ბუკლეტზე ( ფოტო). ფასი: 250 ლარი/კგ.
    განხილვა