1. აღნიშნული პროდუქტი ჩვენს კატალოგს დაემატა Monday 01 June, 2015.

    მბრუნავი მექანიზმის მოტორი,ინკუბატორისათვის

    ფასი:  45ლარი

    მბრუნავი მექანიზმის მოტორი.გამოიყენება ინკუბატორში კვერცხის გადაბრუნების ავტომატურ რეჟიმში სამუშაოდ.
    განხილვა